ICT Education

ICT-området, Internet Communication Technology, är en av de snabbast växande sektorerna i de flesta länder i världen. På ICT Education arbetar vi för att utveckla och säkerställa kvaliteten i infrastrukturen för Internet genom kompetens. Vi utbildar naturligtvis inom den traditionella kopparkabeltekniken men fokuserar starkt på utbildningar inom optofibertekniken. När det gäller optofiberutbildningar så har vi många års erfarenhet och vi har hållit utbildningar över hela världen.

Nyheter

Hexatronic köper ytterligare utbildningsbolag!

Läs mer

Ny kompetent utbildare börjar på ICT Education!

Läs mer